Monthly Archive Lipiec 2017

Duży rachunek za prąd

Wysokość rachunku za energię elektryczną zdziwiła pewnie niejednego odbiorcę. Polska rodzina na prąd wydaje miesięcznie średnio niespełna 200 zł. Jest kilka sposobów na zmniejszenie tych wydatków.

Read More

Reklamacja rachunku za prąd – jak to zrobić?

Pewnie nie jednego z nas przeraziła wysokość faktury za energię elektryczną. Pamiętajmy, że mamy prawo zgłosić reklamację rachunku za prąd.

Reklamacja pisemna

Reklamacje faktury za energię elektryczną najlepiej złożyć w pisemnej formie. W niej należy podać nasze podstawowe dane osobowe oraz numer klienta. Należy także określić okres jaki reklamujemy oraz co chcemy uzyskać poprzez złożenie reklamacji. Niejednokrotnie firma energetyczna tak czy inaczej będzie się domagać zapłaty zawyżonego rachunku, a w przypadku uznania reklamacji po prostu obniży o daną kwotę kolejny rachunek. Na ustosunkowanie się do wniesionej reklamacji firma energetyczna ma 14 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi to automatycznie reklamacja zostaje uznana za pozytywnie rozpatrzoną.

Badanie licznika energii

Być może przyczyną za wysokich rachunków jest nieprawidłowo działający licznik prądu. Jeśli podejrzewamy, że to on jest odpowiedzialny za zawyżone faktury to możemy zwrócić się do dystrybutora energii elektrycznej o zbadanie licznika. W przypadku, gdy badanie wykaże nieprawidłowości w działaniu licznika to koszt badania ponosi firma energetyczna. Jeśli z kolei licznik działał prawidłowo to koszt badania ponosi odbiorca.

Niezapłacona faktura za prąd

W przypadku nieuregulowania należności za energię elektryczną firma energetyczna może wstrzymać dostawy prądu. Miesiąc po terminie płatności odbiorca energii otrzymuje na piśmie upomnienie i kolejny termin na zapłacenie rachunku – 14 dni. Jeśli w tym terminie odbiorca nie dokona opłacenia rachunku to firma energetyczna ma prawo odciąć prąd.